ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΟΣ!

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ-Χαλύβδινος Θώρακας: Έξοδος μία αφέγγαρη νύχτα… ΒΙΝΤΕΟ


Η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Χαλύβδινος Θώρακας 2011» άρχισε για την ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία «3ο Σύνταγμα Ιππικού – Δορύλαιο», τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011.
Το περιοδικό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ήταν εκεί, καταγράφοντας μοναδικές στιγμές σε βίντεο, τις οποίες και προσφέρει στους φίλους του μέσω του «DEFENCE-POINT.GR», ενώ πλήθος επιπέον συγκλονιστικών πληροφοριών δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το «defence-point.gr» μια κατατοπιστική περιγραφή των προβλεπομένων, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η άσκηση, στέλνοντας μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η επιθυμία για… βόλτα στον Έβρο, κοστίζει πολύ ακριβά.
Περί ώρα 00:30. Το σήμα συναγερμού λαμβάνεται από το Κέντρο Επικοινωνιών (ΚΕΠΙΚ), στην έδρα της ταξιαρχίας στο Στρατόπεδο «Κανδηλάπτη», στην Αλεξανδρούπολη. Αστραπιαία μεταδίδεται σε όλες τις μονάδες και τις ανεξάρτητες υπομονάδες της. Οι όρχοι πλημμυρίζουν από προσωπικό που μέσα στην αφέγγαρη νύχτα με τη βοήθεια φακών κάνουν τους τελευταίους ελέγχους πριν την εκκίνηση των φαλάγγων.


Αμέσως αρχίζουν να εκτελούνται οι ενέργειες που προβλέπονται. Η κίνηση στρατιωτικών μονάδων (και ειδικά τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων) κατά τη νύκτα αποτελεί δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μάλιστα σε ειρηνική περίοδο γίνεται ακόμη δυσκολότερη και πολυπλοκότερη αφού σε υψηλή προτεραιότητα τίθεται και η ασφάλεια του γενικού πληθυσμού ο οποίος συνεχίζει κανονικά τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του. Η προετοιμασία της κίνησης πρέπει να είναι άρτια και για αυτό τον λόγο σειρά ενεργειών πρέπει να εκτελεσθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η δυσκολία του εγχειρήματος παρατίθενται μερικές από τις ενέργειες του διοικητή ενός Συγκροτήματος Ίλης Μέσων Αρμάτων (Σ.ΙΜΑ), δηλαδή μίας ίλης με 13 άρματα μάχης με υποδιοίκηση μία διμοιρία μηχανοκίνητου πεζικού (τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού –ΤΟΜΠ ή τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης –ΤΟΜΑ).
- Καλεί την ομάδα “Δ” (Διαταγών, που περιλαμβάνει τον ίλαρχο διοικητή της Ίλης, τους τρεις ουλαμαγούς και τον διμοιρίτη της διμοιρίας μηχανοκίνητου πεζικού) του Σ.ΙΜΑ και εκδίδει προειδοποιητική διαταγή.
- Συγκροτεί τη στρατοπεδεία της Ίλης (αποτελείται από τον αρχιλοχία της Ίλης και ένα οπλίτη από κάθε ουλαμό) και την προωθεί στο χώρο συγκρότησης της στρατοπεδείας του Τακτικού Συγκροτήματος Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων (ΤΣ.ΕΜΑ), σύμφωνα με την προειδοποιητική του διαταγή.
- Δίνει σαφείς οδηγίες στον επικεφαλής της στρατοπεδείας για θέματα που αφορούν στη διάταξη των ουλαμών, τα μέτρα ασφάλειας, τη σήμανση του δρομολογίου κλπ.
- Επιβλέπει ο ίδιος ή αναθέτει την επίβλεψη στον υποδιοικητή της Ίλης των ενεργειών συντήρησης πριν την αποστολή και περιλαμβάνει έλεγχο της γενικής κατάστασης και λειτουργίας των οχημάτων, του οπλισμού, των σκοπευτικών οργάνων των αρμάτων, των σταθμών ασυρμάτων (Σ/Α), των σημαιών σηματοδοσίας και των πλαισίων αναγνώρισης όλων των οχημάτων. Ελέγχεται επίσης ο εφοδιασμός της Ίλης με καύσιμα και λιπαντικά, η πληρότητα και συσκευασία των ατομικών ειδών των πληρωμάτων και των λοιπών υλικών πού φορτώνονται στα οχήματα με βάση την πινακίδα φόρτωσης και η πληρότητα των ατομικών φόρτων μάχης του προσωπικού.
- Μεριμνά για την επισκευή οιασδήποτε βλάβης των αρμάτων – οχημάτων.
- Ελέγχει τη λειτουργία των δικτύων ασυρμάτων (π.χ. τακτικό δίκτυο του Σ.ΙΜΑ, δίκτυο Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) του Σ.ΙΜΑ, κ.λ.π.)
- Ελέγχει την παραλλαγή των οχημάτων.
- Μεταβαίνει στον Σταθμό Διοίκησης (ΣΔ) του ΤΣ.ΕΜΑ για τη λήψη της διαταγής κίνησης. Πριν την αναχώρηση του, ενημερώνει σχετικά τον υποδιοικητή του, στον οποίο δίνει τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες.
- Λαμβάνει τη διαταγή κίνησης της μονάδας. Μελετά και κατανοεί αυτή. Αν απαιτείται προβαίνει σε μία ταχεία αναγνώριση του δρομολογίου κίνησης και του χώρου διασποράς.
- Επιστρέφει στον ΣΔ του Σ.ΙΜΑ. Καθ’ οδόν συντάσσει τη διαταγή κίνησης, την οποία θα εκδώσει.
- Καθορίζει την ταχύτητα κίνησης, τους σχηματισμούς, τα διαστήματα μεταξύ των οχημάτων στη φάλαγγα, την ταχύτητα προσέγγισης, το φωτισμό και τους χρόνους διέλευσης των διαφόρων σημείων (αρχικό σημείο διέλευσης, διέλευση από διασταυρώσεις).
- Σχεδιάζει τον τρόπο αντίδρασης σε οποιαδήποτε αιφνίδια κατάσταση. Διεξάγει ασκήσεις ετοιμότητας όπου απαιτείται (όπως σε περίπτωση εναέριας ή επίγειας επίθεσης, ακινητοποίησης οχημάτων, απομακρυσμένων ή χαμένων οχημάτων και ατυχημάτων).
- Συντονίζει την υποστήριξη ΔΜ (ανεφοδιασμό σε τρόφιμα, νερό και καύσιμα, περισυλλογή αρμάτων – οχημάτων, διακομιδές)
- Κατανέμει τις επικοινωνίες σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες (συχνότητα ασυρμάτων, πινακίδες αναγνώρισης οχημάτων και συγκεκριμένη σηματοδοσία με τα χέρια και τις σημαίες).
- Επιλέγει τη θέση του στη φάλαγγα. Εξυπακούεται ότι στο πρώτο όχημα της φάλαγγας πρέπει να βρίσκεται ο καλύτερος στην ανάγνωση χάρτου και τη γνώση του δρομολόγιου κίνησης.
- Εκδίδει διαταγή κίνησης προς την ομάδα “Δ” της Ίλης, δίνει στους ουλαμαγούς οδοιπορικό κίνησης, ένα για κάθε αρχηγό.
- Πριν την εκκίνηση ελέγχει προσωπικά ή με τον υποδιοικητή ότι ο χώρος διασποράς έχει καθαριστεί και δεν έχει εγκαταλειφθεί σ’ αυτόν οιοδήποτε υλικό ή τεκμήριο, πού αποκαλύπτει την ταυτότητα της Ίλης. Τα ίχνη των ερπυστριών στο έδαφος έχουν εξαλειφθεί και το φυσικό περιβάλλον έχει αποκατασταθεί.
- Αναφέρει στον διοικητή της Επιλαρχίας ετοιμότητα.
-Εκκινεί με διαταγή του διοικητή του ΤΣ.ΕΜΑ ή σύμφωνα με την διαταγή κίνησης και σε χρόνο συγκεκριμένο, ώστε την καθορισμένη ώρα να διέρχεται το αρχικό σημείο διέλευσης (ΑΣΔ) του ΤΣ.ΕΜΑ.


Ώρα 01:00. Κόμβος Εγνατίας οδού. Δίνεται η διαταγή κίνησης και οι μονάδες και οι ανεξάρτητες υπομονάδες της Ταξιαρχίας οργανωμένες σε τακτικά συγκροτήματα που το καθένα περιλαμβάνει αριθμό φαλαγγιδίων, εξέρχονται του στρατοπέδου, διασχίζουν κάθετα την Εγνατία οδό και μέσα στο σκοτάδι της νύχτας χάνονται στους επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής κινούμενα προς τους Χώρους Τελικού Προορισμού (ΧΤΠ).
Κατά την κίνηση της η μονάδα, εκτός από την αυστηρή τήρηση του χρονικών – γεωγραφικών προβλέψεων του σχεδιασμού, είναι ταυτόχρονα έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια σε όποιο χρόνο και με οποιοδήποτε χρόνο αυτή εκδηλωθεί. Φυσικά η ασφάλεια κίνησης του προσωπικού και των μέσων θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να είναι η μέγιστη. Τυχόν ατυχήματα, ακόμη και αν δεν προκαλέσουν απώλειες σε προσωπικό ή μέσα (στην αντίθετη περίπτωση θα αποστερήσουν από τη μάχη πολύτιμες δυνάμεις), είναι βέβαιο ότι θα διαταράξουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και θα επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ταξιαρχίας (φυσικά χρονικές ανοχές και περιθώρια έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό). Μάλιστα ο φόρτος εργασίας του διοικητή του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της κίνησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Παραδειγματικά αναφέρονται μερικές από τις ενέργειες που προβλέπεται να εκτελεσθούν:
- Κατά τις κινήσεις ο διοικητής Σ.ΙΜΑ κινείται σε οποιοδήποτε σημείο της φάλαγγας του, από το οποίο μπορεί να εκτελέσει καλύτερα τις αναφερόμενες παρακάτω ενέργειες και να ασκεί ουσιαστικό και πλήρη έλεγχο στο Σ.ΙΜΑ.
- Αναφέρει τη διέλευση του Σ.ΙΜΑ του από διάφορα σημεία (ΑΣΔ του ΤΣ.ΕΜΑ, γραμμές Αναφοράς και σημεία Ελέγχου, σημείο Διασποράς του ΤΣ.ΕΜΑ).
- Επιβλέπει ώστε να τηρούνται η κανονική ταχύτητα κίνησης, οι μεταξύ των οχημάτων αποστάσεις και η απόσταση από την προηγούμενη μονάδα πορείας.
- Παρακολουθεί το Σ.ΙΜΑ και βεβαιώνεται ότι ακολουθείται το δρομολόγιο κίνησης, τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας κατά την κίνηση, εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αναμεταδίδονται προς τα πίσω τα διάφορα σήματα με τη σηματοδοσία χειρών και σημαιών (στο video περιλαμβάνεται στιγμιότυπο όπου ουλαμαγός με κινήσεις των χεριών του ειδοποιεί τα άρματα του ουλαμού του να αυξήσουν τις μεταξύ τους αποστάσεις), οι ουλαμαγοί βρίσκονται στην κανονική τους θέση και ελέγχουν τους Ουλαμούς, τα ακινητοποιούμενα οχήματα κινούνται ή μεταφέρονται έξω από το δρόμο, ώστε να μη δυσχεραίνεται η κυκλοφορία στο δρόμο και να διευκολύνεται η επισκευή ή η περισυλλογή τους, κατά την υπέρβαση ακινητούντων οχημάτων λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, σε περίπτωση ακινησίας οχήματος τη νύχτα τηρούνται αναμμένα τα φώτα στάθμευσης και τοποθετούνται προ και μετά από αυτό προειδοποιητικοί φανοί, και τέλος ότι αναφέρεται κάθε ακινησία οχήματος την οποία δεν μπορεί να επισκευαστεί με τα διατιθέμενα μέσα, στο διοικητή του ΤΣ.ΕΜΑ (τόπος ακινησίας, βλάβη).


- Εάν προσβληθεί η Ίλη του από εχθρικά αεροσκάφη προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
Συναγερμός. Οι παρατηρητές αέρα δίνουν το σήμα συναγερμού στην Ίλη είτε φωνητικά («επαφή – αεροσκάφη») είτε με τη χρήση σημάτων με τα χέρια ή τις σημαίες.


Αναζήτηση κάλυψης και απόκρυψης
Σε περίπτωση που η Ίλη βρίσκεται σε κίνηση πρέπει να βγει από το δρομολόγιο και να αναζητήσει κάλυψη και απόκρυψη. Εάν όμως η απόκρυψη δεν είναι εφικτή, τότε τα κινούμενα άρματα θα πρέπει να σταματήσουν, καθώς ένα άρμα σε στάση είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπισθεί από ένα κινούμενο.
Σε περίπτωση που το εχθρικό αεροσκάφος εντοπίσει το Σ.ΙΜΑ και επιτεθεί ο διοικητής του Σ.ΙΜΑ αναφωνεί «Επίθεση από αέρος» και τα ακάλυπτα άρματα κινούνται υπό γωνία προς ή από την κατεύθυνση του κινούμενου αεροσκάφους.
Γενικά τα άρματα θα πρέπει να διατηρούν μεταξύ τους αποστάσεις 100 μέτρων και να αποφεύγουν την παρουσίαση γραμμικού στόχου στην κατεύθυνση επίθεσης.


Προετοιμασία προσβολής
Οι αρχηγοί πληρωμάτων και οι λοιποί χειριστές των αντιαεροπορικών πολυβόλων βάλλουν κατά του αεροσκάφους δημιουργώντας φράγμα πυρός, πάντοτε κατόπιν διαταγής του διοικητή του Σ. ΙΜΑ και των ουλαμαγών.
- Εάν το Σ.ΙΜΑ κατά την κίνηση του δεχθεί πυρά πυροβολικού τότε τα πληρώματα κλείνουν τις θυρίδες και τα βλητικά ασπίδια και συνεχίζουν την κίνηση, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται ο διοικητής του ΤΣ.ΕΜΑ. Εάν απαιτηθεί, πραγματοποιείται μη προγραμματισμένη στάση του Σ.ΙΜΑ για να ελεγχθεί η παρουσία χημικών ουσιών, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυματίες και εκκενώνονται τα οχήματα πού έχουν υποστεί βλάβες.
- Εάν το Σ.ΙΜΑ κατά την κίνηση δεχθεί επίγεια προσβολή από εχθρικές ειδικές δυνάμεις ή άτακτους, ακόμη και στα μετόπισθεν, ανταποδίδει τα πυρά και συνεχίζει την κίνηση, υποβάλλει αναφορά θέσης, μετακινείται γρήγορα σε θέσεις κάλυψης και απόκρυψης ενώ συνεχίζει την εμπλοκή, χρησιμοποιεί καπνογόνες χειροβομβίδες για να καλύψει την κίνηση του, και υποβάλλει νέες αναφορές μόλις διευκρινιστεί η τακτική κατάσταση.
- Αναφέρει κάθε μεταβολή της τακτικής κατάστασης και τηρεί για αυτή ενήμερους τους ουλαμαγούς.
- Επιβλέπει για την τήρηση των διαταγών πού αφορούν στην αφή των φώτων των οχημάτων.
- Κατά την εκτέλεση στάσεων ο διοικητής επιβλέπει, ελέγχει και βεβαιώνεται ότι τα οχήματα σταθμεύουν σε κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις έξω από το δρόμο. Εάν η έξοδος από το δρόμο δεν είναι δυνατή τα οχήματα καταλαμβάνουν το δεξιό μέρος προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας επ’ αυτής. Επίσης ότι έχουν ληφθεί μέτρα τοπικής ασφαλείας, δηλαδή επάνδρωση αντιαεροπορικών όπλων και εγκατάσταση παρατηρητών σε δεσπόζοντα σημεία του εδάφους. Ταυτόχρονα εκτελούνται κανονικά από τους ουλαμαγούς και τον διμοιρίτη οι προβλεπόμενες ενέργειες συντήρησης κατά τις στάσεις. Ελέγχει εάν έχουν τοποθετηθεί σκοποί (με φανούς χειρός τη νύχτα), για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην αρχή και το τέλος της φάλαγγας του Σ.ΙΜΑ.
- Το συντομότερο μετά την έναρξη της στάσης, λαμβάνει αναφορές από τους ουλαμαγούς για την κατάσταση των αρμάτων – οχημάτων και του προσωπικού, και αναφέρει στο διοικητή του ΤΣ.ΕΜΑ την κατάσταση του Σ.ΙΜΑ και την ετοιμότητα για κίνηση.
- Κατά τις στάσεις ανεφοδιασμού σε καύσιμα ελέγχει αν τα πετρελαιοφόρα διατέθηκαν σύμφωνα με τις διαταγές του, αν ο ανεφοδιασμός εκτελείται γρήγορα χωρίς απώλεια χρόνου και φυσικά αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας των αρμάτων – οχημάτων από πυρκαγιά κατά τον ανεφοδιασμό.
- Κατά τις διανομές συσσιτίου βεβαιώνεται, ότι προωθήθηκε συσσίτιο σε όλους τους ουλαμούς και τη διμοιρία καθώς και σε πληρώματα αρμάτων – οχημάτων πού επισκευάζονται μακριά από το Σ.ΙΜΑ.
- Τέλος διατάζει την εκκαθάριση της περιοχής στάσης από απορρίμματα πριν την αναχώρηση από αυτή.


Ώρα 03:00, κάπου στο νότιο Έβρο. Με την άφιξη στους χώρους τελικού προορισμού οι υπομονάδες του τακτικού συγκροτήματος διασπείρονται και λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, παραλλαγής-απόκρυψης και αντιαεροπορικής άμυνας. Εφόσον υπάρχει η χρονική πολυτέλεια, αμέσως μετά το προσωπικό που δεν έχει υπηρεσία χρησιμοποιώντας υπνόσακους κοιμάται δίπλα από τα άρματα μάχης και τα ΤΟΜΠ για να ξεκουραστεί και να είναι έτοιμο μόλις διαταχθεί να αρχίσει επιχειρήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ «ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΟ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΜΣ «ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ» ΤΗΣ ΧΧΙΙΙ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ “Tο πραγματικό… Ιππικό βρίσκεται ήδη στον Έβρο!”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

SYNC BLOGS SYNC ME @ SYNC Neemo.gr