ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΟΣ!

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Αρχίζει επιτέλους το «συμμάζεμα» στον Ελληνικό Στρατό


Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) αρχίζει το «συμμάζεμα» των μονάδων διοικητικής μέριμνας (ΔΜ) του εσωτερικού με καταργήσεις και συγχωνεύσεις μονάδων και ανεξάρτητων υπομονάδων. Σκοπός είναι να εξοικονομηθεί προσωπικό και πόροι προς όφελος των σχηματισμών και μονάδων εκστρατείας, που αποτελούν την «καρδιά» του Ελληνικού Στρατού.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, ήδη, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας αποφασίστηκε η άμεση κατάργηση μίας προκεχωρημένης αποθήκης υλικού πολέμου (ΠΑΥΠ), μίας υποαποθήκης Προκεχωρημένης Αποθήκης Πυρομαχικών (ΠΑΠ) και ενός ανεξάρτητου Λόχου Τεχνικού (ΛΤΧ). Στην τελευταία περίπτωση ο ΛΤΧ θα ενσωματωθεί στο 303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (303 ΠΕΒ), που επίσης εδρεύει στη Λάρισα, σε παρακείμενο μάλιστα στρατόπεδο, το οποίο θα αναλάβει και την αποστολή (παραλαμβάνοντας και τα μέσα) που είχε ο συγκεκριμένος Λόχος Τεχνικού. Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί το 303 ΠΕΒ και θα γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του προσωπικού.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αλλά και πολλές άλλες που βαίνουν προς υλοποίηση, ο αντικειμενικός σκοπός της διαδικασίας είναι η μείωση των μονάδων και ανεξάρτητων υπομονάδων, η βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης προσωπικού και των μέσων και η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν σχετίζεται με τη μελλοντική δομή δυνάμεων (για την υιοθέτηση της οποίας φυσικά απαιτούνται αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας) αλλά αποτελεί μία πρώτη, άμεσου αποτελέσματος κίνηση εξοικονόμησης πόρων και μέσων, βελτιστοποίησης της κατανομής του και άρα της επιχειρησιακής λειτουργίας και άμεσης ενίσχυσης των σχηματισμών και μονάδων εκστρατείας.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ΓΕΣ θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε συνολική μελέτη αναδιαμόρφωσης και οργανωτικής αναδιοργάνωσης του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πρακτικών που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος του συστήματος, θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά του και θα ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και υποστήριξης των προηγμένων οπλικών συστημάτων που διαθέτει σε υπηρεσία σήμερα ο Ελληνικός Στρατός.
Με την αναδιαμόρφωση [π.χ. περιορισμό των κλιμακίων συντήρησης σε επίπεδο μονάδας (1ο), σχηματισμού (2ο-3ο) και εργοστασιακό (4ο-5ο)] και οργανωτική αναδιοργάνωση [π.χ. συνένωση του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ) και του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) σε ενιαίο Σώμα, όπως το Ordnance Corps του Αμερικανικού στρατού] και του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας, θα εξοικονομηθεί προσωπικό και πόροι για την ενίσχυση των δυνάμεων ελιγμού και υποστήριξης μάχης του ΕΣ που όπως αναφέρθηκε αποτελούν την «καρδιά» του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

SYNC BLOGS SYNC ME @ SYNC Neemo.gr